Menu Luk

Bestyrelsen

Christian Dahl Eriksen (formand)

Ronni Froberg (næstformand/kasser)

Jan Eriksen

Morten Rabæk Kjaer

Rolf Persson

Henriette Jensen (sekretær)

Frank Svensson (suppleant)

Lars Christian Hausmann (suppleant)

Pernille Høi (suppleant)

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år efter nedenstående model (se også klubbens vedtægter):

På valg i lige år:
formand (Christian Dahl Eriksen)
1 bestyrelsesmedlem (Rolf Persson)
1 bestyrelsessuppleant (Pernille Høi)
2 revisorer (externt revisionsbureau v. Gitte Herdis Hansen valgt)
1 revisor suppleant

På valg i ulige år:
kasserer (Ronni Froberg)
2 bestyrelsesmedlemmer (Morten Rabæk Kjaer + Jan Eriksen)
2 bestyrelsessuppleanter (Frank Svensson + Lars Christian Hausmann)